miércoles, 21 de junio de 2017

ARRASATEKO JAIAK 1967Mende erdi baten ondoren 1967ko Arrasate hari begiratzeak halako sentsazio gazi goxoa eskaintzen du. Alde batetik betiko galdu genuenaren oroitzapen tristea eta, bestetik-eta esango nuke alderdi baikorragotik- orduan gure baitan sortzen ari ginen egitasmo itxarongarriaren ondorioz jasotako gizarte erreal honen egiaztapena. Izan ere, ez dago gauza hoberik errealitateari aurre egin ahal izatea baino. 

Duela berrogeita hamar urtetako sanjuanak, gutxi gora behera, gaurkoaren modukoak izan ziren, gehien bat gaztediak erretako energiari dagokionez. Jaiak, gehien bat, gazteek bizi izaten dituzte eta bitartekoak aldagarriak diren arren, jai izpirituak normalean sustrai bertsuak erabiltzen ditu: sustrai arinak, azkarrak, denboraren joanak berak motelduak.
 
 Ametsak errealitateak bilakatu ziren eta beraiekin batera orduko gazteok  gizartearekiko konpromisoak ere bestelakotu behar izan genituen, egunean eguneko beharkizun eta premien arabera. Gaurko honetan, 1967ko ekainaren 24ko prentsa mozkin pare bat ekarri nahi izan dut. Izan ginela gozatuz gogora dezagun eta izaten segituko dugula gure buruari itxaropenez agindu diezaiogun.


ARRASATEKO SAN JUAN JAIEI BURUZ, GEHIAGO:

http://txemax3.blogspot.com.es/2012/06/arrasateko-danborrada-bideoa-1970.html
 

miércoles, 14 de junio de 2017

ARRASATEKO KONGRESU EUKARISTIKOA. 1945

Garibay kalea, Kongresurako apainduta


Ameriketako Estatu Batuek (AEB) garbiketa operazioarekin segitzen zuen Okinawa uhartean, eta soldadu japoniarrek errenditu aurretik harakiria egiteko agindua jaso zuten euren armadaren buruzagitzatik. Bitartean, Arrasaten Leintz Bailarako Kongresu Eukaristikoa egiten ari zen. 

Union Cerrajeraren bulegoak
Arrasateko Kongresu Eukaristikoa esan zitzaion, Leintz Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta eta Arrasateko eliztarrak deituta izan ziren bilkurari. 1945eko ekainaren 21ean inauguratu zen eta amaiera San Juan egunean eman zitzaion. Egun horietan, mota askotako funtzio erlijiosoak izan ziren, Arrasateko elizetan, kaleetan eta Iturripe futbol zelaian. 

Lau karrozetako bat
Leintz Bailarako artziprestazgoaren zuzendaritzapean antolatu zen Kongresua, herrietako erretoreen laguntzarekin. Deia masiboa izan zen, gizartearen maila guztietara heldu zelarik, eta parte hartzea ere halakoa gertatu zen. Ez dugu ahaztu behar zein garaitan bizi zen: Francoren diktadura bere bederitzagarren urtetik zihoan, kontsolidatua guztiz, eta ez zegoen brometarako zirrikiturik. Herri xehearen berezko katolizismoari botere politiko eta erlijiosoaren errepresioa gehitu behar zitzaion. Kongresuaren publizitatean irakurtzen zen, besteak beste: 

Gurutzatuak
“La generosidad interior ha de estar en proporción con el esplendor exterior, que de lo contrario vale poco.  Vamos a reparar los unos nuestra tibieza o frialdad de otras veces, que le hemos tenido olvidado entre nosotros a Jesús Hostia, nuestro mejor huésped” 

Agintariak, dantzariak eta kleroa
Kongresuan parte hartzeko izena eman behar zen eta, ahal zuenak diruz ere laguntzen zuen. Kongresuko bazkideak maila desberdinetan banatu ziren: ilustreak (100 pezeta gutxienez) ongileak (25 pezeta) titularrak (5 pezeta) haurrak (2´50 pezeta) eta sendi asoziatuak (15 pezeta) 

Kongresua ekainaren 17an hasi zen Dorletan, Ama Birjina herriz herri eraman behar baitzen Arrasateraino. (Ikus egitaraua) Eguneko kronikek diotenez, harrera ezin hobea eskaini zioten arrasatearrek Leintz Bailarako zaindariari hilaren 21ean, inaugurazioko zeremonia ofiziala burutuz. 


Amaierako eguna San Juan egunean izan zen, goizeko 8etan ekin zietelarik ekintzei. Milaka pertsonak hartu zuten parte jaun hartze nagusian. Bi ordu geroago bigarren meza izan zen, agintari militar, zibil eta eklesiastikoekin. Arratsaldeko lauetan prozesioa izan zen parrokiatik Iturripe futbol zelairaino. Jose Grau,  Karmelo Ballester, eliz barrutiko gotzainaren bikarioa; Zirilo Barkaiztegi, Gipuzkoako gobernadore zibila; Agustin Brunet, Gipuzkoako Diputazioaren presidentea; Domingo Arzamendi, Arrasateko alkatea; eta Mugimendaren tokiko eta probintziako agintari margo askotarikoak… zihoazen buruan. Prozesioan lau karroza joan ziren, motiboz apainduta, adin guztietako milaka lagunen otoitzen artean.

Azkenik Iturripe futbol zelaian – arratsaldean bertan inauguratu zena- Kongresuaren azken alokuzioa egin zuen Juan Arratibel fraideak. “Tantum Ergo” eta Kongresuaren himnoa - Busca Sagastizabal kopositorearena- abestuz, itxiera eman zitzaion Kongresuari. 

Arrasaten lau egun berezi bizi izan ziren 1945eko ekainaren 21-24 bitartean.


miércoles, 7 de junio de 2017

JOSE MIGUEL BARANDIARAN ETA ARRASATE. 1956-57


Lehen ere ibili gara txoko honetan Jose Migel Barandiaran zenak Arrasaten burututako indusketa arkeologikoez. Gehien bat Lezetxiki izan zen ataundarrak jorratu zuena. Eta Justo Jauregi-Arraburu abadearen zerikusia ere azaldu dut, horixe baitugu Gasteizko Apaizgaitegian bere maisu izan zenari Lezetxikiri buruzko lehen aipamena egin ziona. Hori 1928an gertatu zen.


Gerrak eten egin zuen Barandiaran eta Lezetxikiren arteko harremana eta ez zen 1956ra arte berriz ere hark Arrasateko koba horretan lanean berrekitea. Gaurkoan bigarren aldiko lehen bi urte haietako kanpainaren berri eman nahi dut, den-dena Barandiaranen egunerokoetatik zuzenean hartuta.


Lehen kanpaina, 1956ko uztailaren 17 eta 18an eta irailaren 9-14 bitartean izan zen.
Bere koaderno batean irakurtzen diogu Barandiarani, Justo Jauregi-Arraburu aipatuz:

“Jauregik billatu zituan giza matrallezur baten zatiak eta suarrizko ezten landu bat…” … “Leze Txiki, orain dela 60 urte  Iturralde etxekoak ardietxolatzat eduki zuten”

Hurrengo kanpaina luzeagoa izan zen. Bere egunerokoetan irakurtzen dugu:

 EPAILLA (Martxoa) 1957

9n Eguna.- Laborde eta biok Lezetxiki’ra juan gaittuk … Gero Arrasate edo Mondragoi’ra eta ango ostatu batean bazkâldu (40 peseta bakoitzaren bazkaria). Ondoren Lezetxiki’ra: emen, ingurumaien berriak eta izenak ikasi. Bostate baserri’raño igo gaittuk (Kazeres’tik etorri diren bi sendi bizi dittuk etxe ortan. Valverde-del-Fresno’tarrak: ba emen dittuk Mondragoi’n 20 famili erri artatik etorriak). Gero Aretxabaleta’ra eta Goronaeta’ra juan gaittuk. Goronaeta’n Arenaza’tar Bonifacio apêza irten zaiguk eta eleiza erakutzi ziguk, baita erri-inguruak ere”

Martxoko amaituta uztailean itzuli zen, aditu batzuek lagunduta. Arrasateko beste lagun batzuk ere agertuko dira On Jose Migelen ondora, besteak beste Joxe Letona.

Uztailla 11nEguna.- Arratsaldean “Vergaresa” autobusean Zumarraga’ra eta emendik beste autobus batean Mondragoi’ra. Mondragoi’n, Gorria José Mª (Donostia’ko Seminarioan irakasle dagoana) arkittu diat: au ere nerekin Lezetxiki’n azterketak egitteko asmoan. Arrizabalaga’tarren illoba bidera etorri zaiguk, baita Iñarra (emengo apeznagusia) eta Sagasta ere. Gero Jauregi’tar Justo eta Arrizabalaga’tar Francisco. Onen etxean apaldu diagu eta gero berak ekarri gatxeetuk Gesalibar’era. Emen Fonda Eriz’en ostatuz gelditu gaittuk. Eguneko 45 peseta ordaintzen diagu bakoitzek eman (jana eta loa).

12n Eguna.- Goizean Gorria eta biok Lezetxira juan gaittuk. Berriro Gesalibar’era itzuli eta F. Eriz’en bazkaaldu. Gero Lezetxiki’ra igo berriz Zabarte (Tomás) lagun degula,
geren tresna eta beste.

Lezetxiki’n lantegiaren iduria egin eta lan-erloak markaztu. Asi gaittuk IV azterkatzen. Buztin-lur orixka gogorra. Illunabarrean, etxerakoan, bidera atera zaiutzak Apellaniz eta Medrano: Beraz ba-gaittuk lau lagun azterketak egiteko.

13n Eguna.- Lezetxiki’ra juan gaittuk: Medrano, Gorria, Apellaniz eta ni, geren laguntzalle Zabarte’kin . Ixarratu diagu 1Vn eta 2Vn eta 3Vn dagon lurra. Lur gorria, buztin-lurra; bañan ez aurreko urteko erlokoa bezain gogorra eta tinkoa. Billatu zeetuagu gaiñean edo azalean burdin-orri eta orrelako gauza batzuek oraindi-oraingoak. Beerâgo baita surrizko marruzka-oria eta aiztoa ere, leenaroko lurrontzi puskak ondoan dituztela. Zulatu diagu lurra 0,85m beera. Lamiñen-zelaia’n bazkaâldu diagu. Arratsaldean etorri zaiutzak Laborde (Manuel) eta bere adiskide Barrera. Lezetxiki’n gurekin egon dittuk aldi batean.

15n Eguna.- Medrano, Gorria, Zabarte eta ni igo gaittuk Lezetxiki’ra, eta bertan jarraittu azterketak egitten.
Arratsaldean etorri zaiuk Boucher (Pierre) gurekin lan egitera. Gero Dr. Riquet bere alabarekin Gesalibar’ere etorri zatâk, Euskalerri’ko leengizonen ezurrak ikasteko non eta nola bere langaiak dauden edo arkittuko dituen jakin naiez. Biar egingo diagu Riquet’ek egin bear duen lanaren iduri bat.

16n Eguna.- Boucher, Gorria, Zabarte eta ni, egun guztian Lezetxikin ibilli gaittuk lanean. Goizean Riquet juan zaiguk leizere eta bereala (Vitoria’n berak leengizonen ezur-ikasketak egitea erabaki diagu eta geroago Donostia’n) Medrano lagun duela, Vitoria’ra juan dek. Aztarnategia’n jarraittu diagu. Zulatu diagu lurra 1’50 beera. Suarri batzuek landuak, bakar batzuek; landugabeak, besteak, eta ezur-puska zenbait, giza-beatz-ezur bat, eta, eta.
Arratsaldean etorri zaiutzak leizera Leaniz.Barrutia eta Letona (José).

17nEguna.- Boucher, Gorria eta ni Lezetxiki’ra etorri gaittuk, Zabarte lagun degula.
A eta V zulatu zetuagu gaur ere: 1A eta 3A eta 4A bi metro beera. Goiko Paleolitos-aro’ko lanabesak ageri dittuk; bainan au-emenka eta oso gutxi. Ezurrik ia bat ere ez.
Arratsaldean Letona’tar Jose etorri zaiguk eta lanean lagundu. Gero, illunabarrean, Mondragoi’ra juan gaittuk Medrano’en billa (gaur bai zetorreân Vitoria’tik, Riquet’i lagunduta).

18n Eguna.- Boucher, Gorria, Zabarte eta ni igo gaittuk goizeti Lezetxiki’ra. Letona (José) ere gurekin igo dek; Medrano geroxeago. Jarraittu diagu A eta 3V eta 4V zulatzen. An iritxi gaittuk 2’50raño. Esan legikek Mustier-aro’ko mallara iritxiak gerala.

19n Eguna.- Boucher, Medrano, Zabarte eta ni igo gaittuk (Gorria gaur juan dek Donosti’ra). Azterketak 1A, 2A eta 3A.n ; mustier-aroko mallan. Bi metro eta erdiz beeti. Ezur gutxi, geienak zatittuak. Lanabesak: marruxkak, malerak, azkon-muturrak, burin bat, aizto bakar batzuek, etc. Gaur ere Letona (José) etorri zaiguk arratsaldean eta lanean lagundu. Beste lagun batzuek ere etorri zaiutzak, ikusmiran eta noizko ezurrak eta lanabesak billatzen ditugun jakin naiez.

20n Eguna.- Boucher, Medrano, Zabarte eta ni juan gaittuk gaur ere Lezetxiki’ra. Azterketak 1A, 2A eta 3An. Iru metrotaraño zulatu diagu. Lanabesak: atzo bezela: zulakaitz, marruxka, aizto eta azkomutur.

22n Eguna.- Boucher, Medrano, Zabarte eta ni igo gaittuk Lezetxikira. Aurreko egunetako erloan lan egin diagu. Atxeman zetuagu lau metroz azpizañoan mustier-aro’ko lanabesak, suarriz, otaarrik, gatzarri gogorrez eta arrauka-arriz egindakoak. Arratsaldean etorri zaiutzak Letona’tar iru anaiak eta gure lanetan lagundu. Lezetxiki’ko lanari utzi diogunean (arratsaldeko 6½tan). Atxabale’ko arpera juan gaittuk: ara bere oroi-iduria.
Balitzekek leengizonen aztarna zenbait egotea emen: bizitoki onaren egitea bai-dik. Ataka Artazo-mendira begira (E. aldera) zegukek.

23n Eguna.- Medrano, Boucher, Zabarte eta ni igo gaittuk Lezetxiki’ra. Aurreko egunetan erabilli degun erloan jardun diagu. Beti buztin eta ondar-lurra: orixka. Lau metroz beera agertu dittuk mustier-aro’ko arri landuak. Iru metro eta erdi inguru beera malla bat ezurrez (0,05 lodi). Goizean egin zeetuagu azkeneko lanak. Bazkâlondoan esiak egin lubaiaren bi aldeetan, eta alde. Letona’tar José etorri zaiguk gaur ere: goizean berriz, Iñarra, Jauregi (Justo), Sagasta eta Arrizabalaga (Francisco), Mondragoi’ko apezak.


AZAROA 1957

9nEguna.- Arratsaldean Donosti’ra Lezetxiki’zaz itzaldia “Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa” dalazkoaren salan itzaldia egitera. Bidean Ondarra’k adierazi zeâk nere itzaldirako egin zituen argazkien diapositivak ez direla iritxi. Gero, illuntzeko 7tan, nere itzaldia. An ittuân Gipuzkoa’ko “Gobernador” jauna, Diputazio’ko idazlarie (Ciriquiain Gaiztarro), Elorza (Julian), Rodríguez Gal (Luis), Dunixi (Azkue), Laborde (Manuel) bere andrearekin, Peña Basurto, Elosegui (Jesús), Mondragoi’ko buruzagietatik alkate-ordekoa, idazkaria eta beste, Vallet (Luis), Montes-Iturrioz, etc. Dunixi’k ziok, nere itzaldiaren ondoren: “después de los años mil torna el agua a su carril” (Gobernadorea eta ni elkarrekin ikustean).

Mondragoi’ko buruzagiak beren errian Lezetxiki’zaz itzaldi bat egingo al-dedan galdetu zeaia. Mondragoi’ko apeznagusiak ere bai eskutitz batean. Baietz esan zeât, datorren illaren aseran juanjo nitzaieala.

Abenduaren 1 eta 6 bitartean indusketetara
itzultzen da.
Egunero bezala, Zabarte eta Leibar ditu laguntzaileak. Joxe Letona ere doakio laguntzen.

Hitzaldi bat eman zuen abenduaren 3an Unión Cerrajera S.Aren Escuela de Aprendices-
en. Jende asko bertaratu bide zen. Abenduren 6an, azken eguna: Zabarte, Leibar… 50 pezeta eguneko ordaindu zizkien. Bezperan, gauez, Pablo Mendarozketa Garagartzako pintorea joan zitzaion bisita.