miércoles, 10 de septiembre de 2014

IBABEko KOFRADIAIbabeko Baseliza

Aramaion historian izandako kofradietatik  bi izan ziren sonatuenak:  ibarreko abadeena, XVI mendean sortua eta oraindik ere urtero biltzen dena; eta ibarreko aitonen semeena genuen Ibabekoa. Azken honek bizirik ere segitzen du eta asteburu honetan – irailak 14an- ospatuko du urteroko jai-eguna. 

Ibabeko Baseliza
Ez dago zehazterik noiz jaio zen Ibabeko Kofradia. Gure egunetaraino iritsi diren dokumentu batzuetan irakur daitekeenez, XVI mendean jar liteke haren sorrera. Horrela, 1562ko testamentu batean anaidiaren gaineko lehen erreferentzia idatzia daukagu. Ez da, beraz, atzo goizekoa.

Zer dela-eta Ibabeko Kofradia? Bertako baselizan gurtzen den Andra Mariarenganako debozioa oso handia izan da mendetan zehar Aramaion eta horregatik Ibabeko Kofradia Sorkundeko Ama Birjinaren ohorez – “Nuestra Señora de la Concepción de Ibabe”- jaio zen. Baselizako Erdi Aroko irudia galdu egin zen eta orain ikus daitekeenarengatik ordezkatu zuten XVII mendean. 

Kofradiaren 1799ko liburua
Horregatik Ibabeko Kofradia izan da aramaioar kide gehien izan duena eta, ondorioz, bizitasuna ere bere bizikoa burutu duena. Sortu, “Nobles Hijosdalgo del Valle de Aramayona” titulupean egin zen eta 1846ra arte horrela jardun zuen, hots, euren nobletasuna frogatzen zutenentzat bakarrik irekitzen zen bertako kofredoa izateko atea. Data horretatik, ordea, nahi zuten guztiek eman ahal izan zuten izena kide bezala aritzeko. Goian aipatutako debozio horrek ekarri zuen, behin kide izateko nobletasuna frogatzerik ez zela beharrezkoa erabaki ondoren, Aramaioko etxe gehienak kide banarekin ordezkatuta egotea.

Andra Mariren  egungo irudia
Kofradiaren estatutuen hirugarren artikuluak azaltzen du zein den anaidiaren helburua: “El objeto y fin que se propusieron los fundadores de esta Hermandad no fue otro que el de dar gloria a Dios mediante el culto de la Santísima Virgen María, habiéndola escogido como Patrona: 1º Para venerarla bajo la advocación de Nuestra Señora de Ibabe en el misterio de la Inmaculada Concepción y 2º Para imitar sus virtudes. 

Como objeto secundario se establece para lo sucesivo, en cuanto lo permitan los fondos de ella, un socorro en metálico a la familia del cofrade que falleciere

Kideek badituzte, estatutuen arabera, zenbait beharkizun, eta hori egiten ez dutenek zigor ekonomikoak pairatzen dituzte. Urteroko kideen limosna – ukarra- eta kideen hutsengatik jasotako zigorrak izan dira historikoki Kofradiaren diru baliabideak. Egun, ohituren erlaxazioarekin, kideen kuotak dira sostengua.
Oso inportanteak izan dira Andra Mari eguneko kideen arteko bazkariak, Kofradiak Ibaben bertan daukan baselizako areto nagusian zerbitzatua Ama Birjinaren egunean. Araudiaren aginduz, kide guztiak daude behartuta “mahaira” esertzeko, eta oso zorrotzak izan dira beti hori betetzen. Aurten ere,  Kristina Etxenagusia Abadesaren
esanetan, 70 lagun inguru bilduko dira mahaira, Kofradian diren 134 kideetatik. Horietako 43 Aramaiotik kanpo bizi dira.
==============..==============
Hona hemen, Irailak 14, igandeko egitaraua: Goizeko 11:00 Salda;  12:30 Meza; 13:45 Batzar Nagusia; 14:30 Bazkaria. Ekitaldi guztiak Ibabeko Andra Mari baselizan izango dira


 ==============..==============


 

No hay comentarios:

Publicar un comentario