miércoles, 13 de noviembre de 2013

ZALDUN ETA DAMEN EHORZKETA ARAMAION, XV. MENDEAN Ekainentzat, bere egunean


Zalgo Baraxuendik
Heriotzak ere desberdintzen ditu giza norbanakoak. Behin hil ondoren gorpuak hartzen duen bidea ez da berdina izaten batzuentzat eta besteentzat. Bizi izan den bitarteko estatusari eutsi nahian, nonbait, eta betiko epailearen aurrera agertzeko nork ahal duen neurrian prestatuta joan beharreko ustean oinarritua, ongi apaindutako hilobiak izan dira boteretsuentzat atseden tokia,  behartsuak  apaltasunik gordinenean utzi izan diren bitartean. 

Aramaioko historiak garbi erakusten du heriotzako orduko desberdintasuna, gaur hona ekarri nahi dudan dokumentuan irakur daitekeen moduan. Idazkiaren orijinala XVI. mendekoa da, eta egilea Fray Martín de Coscojales barakaldarra da, 1531ean jaioa. Bizkaiko historiari buruzko zenbait gertaeraz idatzi zuen eta Aramaiora ere heldu bide zen datuen bila. Fray Martinen testigantza idatziaren transkripzioa “Goikoerrota” baserriraino ailegatu zen XX. mendearen lehen erdialdean, eta zenbait historialarik eman dute ezagutzera, besteak beste, Jesus  Mari Elejaldek bere “Ayer y hoy del Valle de Aramaiona” liburu ederrean. Nik erabili dudan bertsioa Joxe Letonak jaso zuen “Goikoerrota”n bertan, baserriko semea izan zen Fray Anjelo Jauregiren egindako kopiatik, itxura guztien arabera.¿Cómo se enterraban los caballeros y las damas en Zalgo? Y los señores de Aramayona…” titulua daraman dokumentuak honela dio: 

“Relación de cómo se encontraron a mediados del siglo XVI los cuerpos de unos difuntos que estaban en unos sepulcros en Zalgo de Aramayona, según escribe Fray Martín de Coscojales, religioso agustino en el tomo 62 f. 238-6 to. de las antigüedades de Vizcaya.

 La iglesia de San Martín de Zalgo, parroquia de Aramayona, donde el Señor es patrón, quita y pone los Beneficiados, cómo y cuando quiere como en Solariego, y es todo suyo temporal y espiritual: tiene el nombre de ZALGO, por el


Baraxuego gazteluaren errekreazioa
 asiento de su estancia que en vascuence significa “lugar áspero y alto” como enriscado  y de subida áspera: el salón principal es Casa de Divisa y de escudo de armas, están en dicha iglesia tres sepulcros de `piedra levantados como vara y media; dicen los abrieron por curiosidad uno de los años pasados y se hallaron dos caballeros; y en medio una dama: estaban cubiertos de una pieza de terciopelo carmesí los caballeros, armados de todas armas, buenas espadas en los cintos, sendas lanzas hechas piezas (porque no cabían allí de otra manera) a los pies de cada uno y un gran freno de caballo. 

La dama estaba vestida de lienzo con garricones, cabrichel y abantal (1) y tocas de la tierra, pero algo diferentes de los que usaban al presente en aquel valle: tenía en la cinta una rueca con lino y rocadero, y en la mano derecha un uso con su mazorca o usada que llaman; decían que este es el  modo de enterrar las señoras principales de aquella tierra para significar su buena crianza.

Tiénese por cierto que fueron señores de aquel valle; y las armas según se divisan son: unas flores de lis mal formadas y en las puertas de la iglesia y en otras partes se hallan las mismas. Y el Valle tiene por divisa suya una flor de lis” 

Jesus Mari Elejaldek dioenez, hilobi horiek 1592an aipatzen dira, Bermeon Juan Alonso de Muxika Aramaioko IV Jauntxoaren heriotzan. Aramaioko udalak Zalgon eratu zuen haren aldeko hileta elizkizuna eta oihalez estali zituen “harrizko hilobi handiak”. Elejalde ausartu egiten da esatera hilobiak XV mende hasierakoak zirela.

Garbi dagoena da, beraz, hilobi haiek Aramaioko Jauntxo eta beren sendikoak ehorzteko erabili zirela. Hori bai, ongi markatuz gainerako bizikideenganako diferentzia. Beti izan dira klaseak!

      (1)    Garricon: gerriko?; Cabrichel: alkandora fina; Abantal: amantala Argazkiak: JMVM eta erreprodukzioa (EVM)

No hay comentarios:

Publicar un comentario